СД “ПРОГРАМА КОНСУЛТ”
6300 Хасково, ул. Атон 5,ет. 2
Тел: +359 38 664853, 664896, София +359 2 9740393
E-mail: office@programa-consult.bg

изработка:

 

е българска компания, създадена през 1989 г, основният екип на която се занимава с разработка на високо технологични системи от 1986 г. Системата ConsultX представлява комплекс автоматизирани решения за производство на облекла с пазарен дял на българския пазар над 80% и силно присъствие на пазарите в Източна и Средна Европа.
Системите Consult дават възможност за проектиране на модни колекции, конструиране на облекла, оптимално настилане и разкрояване на материали, управление на CNC кътери и др.

 

- Хасково

Експертната система CAD/CAM ConsultX, създадена от ПРОГРАМА КОНСУЛТ, има над 150 инсталации във водещи фирми от конфекционната промишленост в България, Унгария, Украйна, Беларус, Югославия, Македония, Латвия.

Вижте картата на системите Consult в България:

 

Kонтакти:

СД “
6300 Хасково, ул.Атон 5,ет. 2


Тел: +359 38 664853, 664896

Тел: +359 2 974 0393

E-mail: office@programa-consult.bg

 

Това са част от услугите, които предлагаме:

 

 

Съвременна CAD/CAM система включваща следните модули:

Хардуер:

 

CAD/CAM система ConsultX

 

 

CAD системата ConsultX е създадена на модулен принцип, което позволява лесно да се обособят и добавят специализирани работни места - за изготвяне на маркери; за управление на плотер или кътер. Обособяването на специализирано работно място за конструиране, въвеждане и размножаване на кройки се улеснява и от това, че процесите от създаването до размножаването на кройките се извършва в единна програмна среда. Всички компютри на работните места са свързани в локална мрежа.
Работата на оператора се улеснява от графични икони за управление на функциите и вградени инструкции за работа.
ConsultX е съвместим с Windows XP ®. Използвани са най-новите развития на DirectX ®, Direct Draw ® прозоречни технологии.
Софтуера на CAD система ConsultX е разработка на фирма СД "Програма Консулт"

 

 

Конструиране (Pattern Design)

 

 • Построяване на конструктивни мрежи;
 • Построяване на кройки на екран по разработени конструктивни мрежи;
 • Реконструиране на кройки, трансформации на свивки, ротация на части от кройката, отрязване на мостри, скосяване на остри върхове и др.;
 • Генериране на точки за построяване на конструктивна мрежа от дигитализирани кройки;
 • Работа с визуално меню от мрежи, конструирани за даден модел;

 

 

Въвеждане на кройки (Pattern Define)

 

 • Въвеждане на кройки и правила от дигитайзер;
 • Въвеждане на загнездени кройки;
 • Корекции на кройки - промяна на резерви, клъцки, центровки, вътрешни линии, направление на нишка и други;
 • Възможност за уточняване и сравняване на кройките на екрана;
 • Веднъж въведени в системата и размножени, кройките на моделите могат да се групират по видове и да се окомплектоват в нови модели;
 • Симулиране процеса на зашиване чрез обтъркалване на кройките една към друга за проверка по линията на зашиване;
 • Създаване на визуален списък на последователно извършените корекции и възможност за връщане към по-ранен етап на работа;
 • Работа с визуално меню от кройки, въведени и размножени за даден модел;

 

 

Размножаване (Grading)

 

 • Размножаване на кройки спрямо алтернативни градиращи линии, оси Х и У и тангенциално размножаване;
 • Използване на универсални правила за размножаване необвързани с конкретен основен размер и с конкретно наименование на ръст и размер;
 • Възможност за проверка и корекция на криви (в т.ч. и на взаимносвързани) на размножена кройка за даден размер;
 • Въвеждане на стойностите на нарастванията в mm или инчове;
 • Автоматично размножаване на няколко кройки на екрана;
 • Рязане на кройка на екрана и автоматично размножаване на отделените части;
 • Автоматично създаване на таблици за размножаване на дигитализирани загнездени кройки;
 • Разпечатване на информация за дължините на контурите на кройките за различните номера и ръстове;
 • Разпечатване на размножена кройка и таблиците й на размножаване;
 • Работа с визуално меню от кройки, въведени за даден модел;

 

 

Планиране на капак (Nesting)

 

 • Възможност за избор на стратегия на няколко варианта на полуавтоматично-диалогово и автоматично разполагане;
 • Възможности за диалогово разполагане на кройки в капак – транслация, ротация, огледален образ, работа с виртуални групи от кройки и други;
 • Автоматично конфигуриране на технологичните параметри в зависимост от вида на производството и кроячното оборудване на клиента;
 • Автоматичен контрол за: лява и дясна кройка, ориентацията на комплектите (за платове с посока – кадифе, шарки и други);
 • Прегъване на симетрични и асиметрични кройка върху кръгово плетен плат;
 • Kорекция ширината на капака с автоматично изваждане на кройките пресичащи новата ширина;
 • Корекция контура на размножена кройка в процеса на редене на капака без използване на допълнителни операции за корекция на капака;
 • Оригинални методи за създаване на капак, съвместяващи полуавтоматичния диалогов и автоматичния режими на разполагане;
 • Създаване на блок около крoйките и автоматичното им съгласуване при работа с райе и каре; · Включване и изключване на равномерен и неравномерен конструктивен блок;
 • Три метода за автоматично разполагане на кройки в капак;
 • Надстройка за разполагане на кройките при платове с райе и каре и създаване на информация за редовете с шишове на иглените маси;
 • Надстройка за работа с CNC кътер с автоматичен контрол и корекции - типа на клъцките, размера на изрязвания прозорец и др.;

 

 

Калкулации (Calculations)

 

 • Цветна разпечатка на мини-капак, калкулации на разходите и предаване на информация за тях към други отдели на предприятието по електронен път;
 • Изчисляване на разхода на материал в сантиметри или грамове за даден номер и ръст, пътища на рязане и комплектността на кройките по цветове;
 • Управление на два и повече плотера;
 • Създаване на файл за управление на CNC кътери на FK Group, KURIS, GERBER, INVESTRONICA, WASTEMA и др;

 

 

Изчертаване (Plotting)

 

 • Избор и конфигуриране на плотер;
 • Визуализация на капаците за изчертаване;
 • Съвместяване на няколко капака по ширина за изчертаване с цел оптимизиране използването на хартията;

 

 

Конвертор на данни (Data converter)

 

 • Конвертиране на данни за кройки и таблици от други CAD системи и работа с тях в система ConsultX;
 • Бърза корекция при всяка нова версия на конверторите на другите CAD системи;

 

 

 

STREAM е плотер за изчертаване на маркери.
Един нов, високотехнологичен продукт от поколението Плотери na Algotex.
Свързва се чрез паралелен, сериен или USB порт с всички CAD системи,
които използват графични формати като HPGL, HPGL/2, ISO (Gerber кътер),
STD (Microdynamics). Включва софтуер за изчертаване,
съвместим с Windows 9X/ME/NT/2000/XP.

 

 

 

 

Най-новото попълнение в семейството на плотерите Algotex. Сертифициран от ЕС “CE APPROVAL”. Връзка чрез паралелен или USB интерфейс. Графични формати HPGL, HPGL/2, ISO.

 • Ширина на полето за изчертаване 183 см.
 • Скорост на изчертаване 37 м2 /час
 • Патентовано електронно устройство за изпъване на хартията – прецизно изчертаване с толеранс +/- 0.002 мм; включена е компенсация на грешките.

 

STREAM JET е част от революционно ново поколение плотери на Algotex и
отговаря на нуждите на пазара за висока производителност същевременно
запазвайки високо качество на печат. Има възможност за връзка с всяка CAD система чрез свой собствен софтуер съвместим с Windows 9x/ME/NT/2000/XP


ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЕЧАТ
• Печата с постоянна скорост, следователно не се влияе от формата и
размера на кройките в маркера, броя на символите и анотацията;
• Работните ширини на отпечатване са 180, 205 и 240 cm;
• Средна производителност 35 м2/час при разделителна способност 102 dpi;
• Средна производителност 20 м2/час при разделителна способност 254 dpi;
• Патентования електронен датчик за опъването на хартията позволява
прецизно отпечатване с постоянен толеранс от +/- 0.2 мм;
• Две разрешаващи способности (102 и 254 dpi), контролирани от оператора
даващи възможност за използване при всеки конкретен дизайн;
• Възможност за отпечатване на стандартни или плътни линии;
• Резервоар за мастило, който се пълни с мастила за еднократна употреба;
• Електронен контрол на нивото на мастилото, който предупреждава при
спадане на нивото на мастилото и прекъсва отпечатването само при
завършване на текущия маркер;
• Автоматично и ръчно почистване на главата;

РЕЖИМИ НА ПЕЧАТ
• Работи с всички типове хартия (стандартна, рециклирана, термо-
подлепваща и други);
• Вал за хартия с максимално тегло на рулото 30 кг;
• Втори вал за хартия с максимално тегло на рулото 30 кг (ОПЦИЯ);
• Два варианта за получаване на отпечатаните маркери;
− върху алуминиев вал за голям брой маркери или работа през нощта;
− свободно падане за по-бързо получаване на отпечатаните маркери без
прекъсване на плотера (ОПЦИЯ);
• Електронен контрол за край на хартията;
• Електронен следене за проблеми с хартията;


МЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Печата без да се докосва до хартията;
• Движението на главата осигурява намаляване вероятността за
възникване на механични проблеми, като така се реализира значителна
икономия на средства за поддръжка;


ЕЛЕКТОНИКА
SELF-TEST: плотера предлага набор от лесни за използване средства за
тестване, които позволяват контролиране на работния статус и
позволяват инициализиране на плотера ако е необходимо; Те са вградени
в паметта на плотера и могат да бъдат използвани без външен компютър;
САМОДИАГНОСТИКА: при включено захранване системата прави самодиагностика, която контролира всички степени на функционалност. В
случай на установяване на неизправност на дисплея се появяват серия
въпроси, които помагат на оператора да разреши проблема. Ако срещнете
по-сериозни затруднения системата ви превежда през цикъл за
диагностика, за да можете да осигурите нужната информация на центъра
за поддръжка на Algotex и да получите помощ за разрешаване на
проблема;
КОНТРОЛ ОТ ОТДАЛЕЧЕН КОМПЮТЪР: възможността да управлявате
плотера и списъка на файлове за отпечатване или просто да
наблюдавате статуса на изчертаване от отдалечено работно място.
Когато плотера е включен към компютър, който е част от мрежа можете да
наблюдавате процесите на тестване и самодиагностика в реално време
от отдалечен център за поддръжка, даващ възможност на обучен техник
да се намесва в статуса на системата за печат;


ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАХРАНВАНЕ И УСЛОВИЯ НА РАБОТА
• Консумирана мощност 100 W;
• Честота на захранващото напрежение 50/60 Hz;
• Температура 10°C – 40°C

 

 

 

 

Новото поколение дигитайзери, осигуряващи:

Дигитален писец DigiPen

 

Механичен дигитайзер за въвеждане на кройки.
Размери на работното поле A0 и А0+.

 

Гаранция:

TopCut 0-30 е робот за еднослойно рязане до 3см височина (компресирано). 

Големина на прозореца  

200 cm

300 cm

400 cm

180 cm

 

 

 

200 cm

 

 

 

220 cm

 

 

 

Опционално :

 

                                                                    

TopCut 7  е робот за рязане до 7.5 см височина (компресирано). 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Макс. Височина на рязане: 7,5 cm

Големина на прозореца  

160 cm

200 cm

270 cm

180 cm

 

 

 

200 cm

 

 

 

220 cm

 

 

 

Пълна ширина:
2,73 m
2,93 m
3,13 m

Пълна дължина:
4,675 m
5,325 m
6,585 m

Тегло:
3520 kg (180/200)
3650 kg (200/200)
3800 kg (220/200)

Производителност: Макс. скорост на рязане 48 m/min

 


 

 

ETON Концепция…

Автоматизирана производствена система ETON 5000 за оптимизиране на транспортирането на изделията и контрол в реално време на процесите в шевния участък. Съкращаване до минимум загубите на време от непродуктивни манипулации и в резултат повишаване на производителността с 30-60%

Преимуществата са:

Системите ETON намират приложение в производството на поли, панталони, блузи, ризи, сака, палта, спортни дрехи, трикотажни облекла, хавлиени изделия, спални чували, спално бельо, завеси, матраци и други продукти в над 60 страни по целия свят.